A nagybányai reformált egyházmegye története

Soltész János: A nagybányai reformált egyházmegye története. Nagybánya: Molnár Mihály könyvnyomtató műintézete, 1902. 256 pag.

Egyházmegyénk 1896. ápril hó 17-én tartott közgyűlésén 60. sz. a. az az indítvány tétetett, hogy hazánk ezeréves fennállásának határán egyházmegyénk történetét a késő kornak tanulságul meg kellene írni; nem részletekbe menő nagy terjedelemben.