A városi gyülekezet szervezése

Imre Lajos: A városi gyülekezet szervezése. In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 19-24. pp.

Mig kicsiny nehány száz lélekből álló gyülekezeteink az adminisztráció minden nehézsége nélkül vezethetők, addig a városi gyülekezetek zülleni kezdenek, széthullanak abban a pillanatban, melyben nincs gondoskodás tagjaik szorós összetartásáról.