Vallásos nevelés

Makkai Sándor: Vallásos nevelés. In: Az Út 4.3 (1922), 134-147. pp.

Tanári székfoglaló értekezés a kolozsvári ref. theol. fakultás évmegnyitó ünnepélyén,
1918. szeptember 15-én. Képek az ifjúsági munka köréből. III. Egy kis nemi pásztoráció.