Megbeszélések

Tóth Lajos: Megbeszélések. In: Az Út 4.3 (1922), 119-124. pp.

Támogassuk a református sajtómozgalmat. Nem elég finnünk és tudnunk, hogy a sajtó nagy jelentő- ségű, fa nem munkálkodnunk is kell rajta főkép nekünk lelkipásztorok* nak, t>ogy a most megindult mozgalomnak sikere minél nagyobb legyen.