Irodalom

Irodalom. In: Az Út 4.1 (1922), 48-55. pp.

Homiletika, Katechetika, Dr. Kecskeméthy István : Elmélkedések a keresztyén élet főkérdéseiről, Egyesült erővel,