Francke az árvák jótevője

Borbáth Dániel: Francke az árvák jótevője. Református Könyvtár 71. Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, . 70 pag.

Francke az árvák jótevője volt. Nem vagyona vagy rangja által lett azzá, mert szegény árva gyermekként nőtt fel ő is s később is, mint szegény gyülekezet lelkipásztora kis fizetéséből nagyon takarékosan kellett élnie. "Bízott Istenben." Ezt írták a hallei hatalmas árvaházi s iskolai épületek között álló szobrára. Ezért lehetett az árvák jótevője, mert a hit nagy tettekre képes.