Egyház és anyagiak

Veress László: Egyház és anyagiak. In: Az Út 30.2 (2004), 95-106. pp.

Aligha van olyan lelkipásztor, akit már zsenge teológus-diákkorában ne figyelmeztettek volna idősebb, tapasztaltabb lelkészkollégák, hogy a pénz, az anyagiak a lelkészi szolgálat legkényesebb pontja.