„Isten nevének virágoznia kell nemzedékről-nemzedékre!”

Magyar Balázs Dávid: „Isten nevének virágoznia kell nemzedékről-nemzedékre!”. In: Református Szemle 105.4 (2012), 376-393. pp.

Jelen tanulmány alaposan vizsgálja meg az állami iskolák alakulását és a Genfi vallási nevelést a Kálvin előtti és alatti időszakban. A templomi fegyelem és az igehírdetés mellett Kálvin szellemi reformációt is igyekezett létrehozni. következésképpen az egész vallási és oktatási rendszer megójjult. A dolgozat rámutat arra, hogy a konzisztórium progresszív ellenőrzése miatt milyen sikereket ért el a Kálvini oktatási reform.