Az emberi gőg, mint az Isten elleni lázadás megnyilvánulása, Reinhold Niebuhr tanításában

Papp Zsolt: Az emberi gőg, mint az Isten elleni lázadás megnyilvánulása, Reinhold Niebuhr tanításában. In: Református Szemle 106.3 (2013), 283-292. pp.

Reinhold Niebuhr tudományművelése összekapcsolta teológiáját a történelem és a filozófia mélyreható analízisével is. Írásainak interdiszciplináris jellege azt a célt szolgálta, hogy a történelem és társadalom területén megfogalmazott diagnózisai aláhúzzák az általa kidomborított bibliai felismeréseket.