Kiválasztottságtudat a két világháború közötti kisebbségi diskurzusban

Dávid István: Kiválasztottságtudat a két világháború közötti kisebbségi diskurzusban. In: Református Szemle 106.2 (2013), 166-178. pp.

Ez a tanulmány a két világháború közötti erdélyi társadalomelméletnek és politikai filozófiának korántsem kimerítő vizsgálatára vállalkozik.