Hapax legomenonok a 72. zsoltárban. Ókori, középkori és újkori értelmezési kísérletek

Németh Áron: Hapax legomenonok a 72. zsoltárban. Ókori, középkori és újkori értelmezési kísérletek. In: Református Szemle 105.2 (2012), 121-147. pp.

A 72. zsoltárban több olyan kifejezéssel is találkozunk, amely máshol nem szerepel az Ószövetségben. Mivel e kifejezések kapcsán felmerülő értelmezési nehézségek alapvető problémái a helyes fordításnak és az erre épülő exegézisnek, érdemes és szükséges megvizsgálni, s olykor akár felülvizsgálni a különböző korok és körök értelmezési kísérleteit.