Az Újbabiloni Birodalom és az Achaimenida Birodalom történelmének vázlata (Kr. e. 626–486)

Kun Gazda Gergely: Az Újbabiloni Birodalom és az Achaimenida Birodalom történelmének vázlata (Kr. e. 626–486). In: Református Szemle 100.1 (2007), 146-161. pp.

The Outline of the History of the New Babylonian Empire and the Achaimenid Empire (626–486 B.C.). The essay published here presents the history of the New Babylonian Empire and the Achaimenid Empire (626–486 B.C.).