Éneklőszék és orgona – a liturgikus tér zenei egysége

Dávid István (Nagykőrös): Éneklőszék és orgona – a liturgikus tér zenei egysége. In: Református Szemle 101.4 (2008), 372-376. pp.

Gyakran hallottam erdélyi orgonafelméréseim alkalmával egy-egy régi, patinás hangszer mellett: „a jelenlegi orgona előtt éneklőszéket használtak”. Ezekben a szavakban valamilyen egykor összekapcsolódó és ma újra összekapcsolható folyamatosság rejlik. Egyházzenei ismeretek birtokában e mondat új értelmet kapott: csaknem félezer éves református egyházzenetörténetünk két, nagyjából egyenlő részre osztható, az éneklőszékek és az orgonák időszakára.