Világi és egyházi sajtó. Ami elválaszt, és ami összeköt

Fábián Tibor: Világi és egyházi sajtó. Ami elválaszt, és ami összeköt. In: Református Szemle 101.2 (2008), 205-208. pp.

A nyilvánossággal való élés reformációi örökségünk is: a sajtóval egyaránt nagyon hamar és nagyon jól tudott bánni a reformáció német és genfi ága, de a magyarországi reformátorok is. Ennek ismeretében nem véletlen, hogy az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó szerkesztője éppen lelkipásztor volt, az evangélikus Rát Mátyás.