Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1939–40. iskolai tanévről

Gönczy Lajos: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1939–40. iskolai tanévről. Kolozsvár: Református Theologiai Fakultás, 1940. 77 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.