Az újszövetségi tudományok a százéves Református Szemlében

Győri István: Az újszövetségi tudományok a százéves Református Szemlében. In: Református Szemle 100.6 (2007), 1289-1294. pp.

A kezdeti időkben – a mai szóhasználat szerinti – tudományos cikkek alig-alig jelentek meg az Újszövetség területéről. A hatvanas évektől, de még inkább a hetvenes évektől már bővebben találunk ilyen írásokat. 1978-ban az akkor hetvenéves folyóirat addigi munkáját Tőkés István, akkori főszerkesztő részletesen feldolgozta és értékelte, így az azt megelőző korral nem is kívánok részletesen foglalkozni.