Istené a dicsőség

Kozma Zsolt: Istené a dicsőség. In: Tegnap, ma és örökké. Tanulmányok, esszék. Előadások. Metszetek. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2010. 66-70

A 11. rész szerkezete világos. A 32. v.-ig folytatódik a megkezdett fejtegetés Izráel és a pogányok új helyzetéről, a 33-tól himnikus istendicsőítés olvasható. Kérdés a 9– 11,32 és a 33–36 összefüggése. Ezt a két szakaszt a 32. v. köti össze, mégpedig abban az értelemben, hogy az apostolt nem általában Isten nagysága, önhatalmúsága ejti ámulatba, hanem könyörülete. Azonban a 33–36. verseket önálló textusként is fel lehet fogni.