Az ó-testamentomi vallás

Kecskeméthy István: Az ó-testamentomi vallás. Kolozsvár: Stief Jenő és társa könyvnyomó intézete, 1917. 123 pag.

Az ószövetségi vallás bemutatása vallástörténeti megközelítésből.
„Ha valaki megpróbálná a reformátusok egyetemességének vallási életét egyénenként elemezni, hát a holtak imádásától kezdve a legmagasabb fejlődési fokig minden régi és új vallás elemeit mind megtalálná benne. De így van ez a bibliával is. És épen ez az, ami lehetővé teszi nemcsak azt, hogy a mi vallásunkat visszavigyük a zsidó vallásra, hanem azt is, hogy a zsidó vallást és annak elődjét, Izráel vallását is visszavihessük a maga legkezdetlegesebb eredeteire."