Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1905–1906-ik tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1905–1906-ik tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1906. 48 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.