Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1904–1905-ik tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1904–1905-ik tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1905. 42 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.