Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1902–1903. tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1902–1903. tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1903. 40 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.