Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1901–1902. tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1901–1902. tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1902. 46 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.