Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1900–1901. tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1900–1901. tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1901. 52 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.