Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1899–1900. tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1899–1900. tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1900. 43 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.