Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1898–99. iskolai tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1898–99. iskolai tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1899. 59 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.