Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1897–98. iskolai tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1897–98. iskolai tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1898. 51 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.