Pándy Bertalan: Egy pásztor egy nyáj. Igehirdetések, tanulmányok, cikkek és Mi pedig a Krisztust prédikáljuk

Pándy Árpád: Pándy Bertalan: Egy pásztor egy nyáj. Igehirdetések, tanulmányok, cikkek és Mi pedig a Krisztust prédikáljuk . In: Református Szemle 106.5 (2013), 586-586. pp.