Diákelőadások a Székely Mikó Kollégiumban a 19. század végén és a 20. század elején

Krecht Gyöngyvér: Diákelőadások a Székely Mikó Kollégiumban a 19. század végén és a 20. század elején. In: Református Szemle 110.3 (2017), 281-298. pp.

A tanintézmény a századforduló éveiben szervezett előadásai a diákok esztétikai nevelésén túl a város, a környék ízlésformálásához járultak hozzá. A politikai, egyházi főméltóságok, iskolatámogatók, írók és költők születésének vagy halálának évfordulóin szervezett ünnepségek, a zabolai emléktábla, valamint a tanintézmény zászlójának avatására kitalált ünnepi forgatókönyvek a kor társadalmi életének meghatározó elemei maradtak.