Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I

Visky Sándor Béla: Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I. In: Református Szemle 109.2 (2016), 37-54. pp.

Feltételezésünk szerint Jankélévitch megbocsátásfogalmának a helyenként megmutatkozó inkoherenciája összefüggésben van metafizikájának belső ellentmondásaival. A következőkben azt kívánjuk feltárni, hogy vajon megalapozott-e ez az elgondolás?