A feltámadás kérdése az 1Kor 15, 35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban

Roukema, Riemer: A feltámadás kérdése az 1Kor 15, 35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban. In: Református Szemle 108.5 (2015), 477-487. pp.

Ez alkalommal arról szeretnék röviden beszélni, hogy miképpen értelmezték és vitatták az 1Kor 15 egyik szakaszát a 2. és 4. évszázad között.