Dr. Makkai Sándor püspöki jelentése

Makkai Sándor: Dr. Makkai Sándor püspöki jelentése. Kolozsvár: Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.T., 1931. 53 pag.

Az Erdélyi Református Egyházkerület 1931. november 21-iki közgyűlésén az 1929 november 23-iki közgyűlés óta eltelt két esztendőről.