Az élő egyház

Makkai Sándor: Az élő egyház. In: Az Út 1.1-3 (1923), 185-195. pp.

Évmegnyitó beszéd a református theológiai fakultáson, 1923. szept. 30.