Pár szó ifjúságunk gondozása irányáról.

Imre Lajos: Pár szó ifjúságunk gondozása irányáról.. In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 120-122. pp.

A figyelmünket teljesen lefoglalja az a kérdés, mi lesz az iskoláinkkal, épületeinkkel, tanárainkkal, ha esetleg elveszítnők őket. Ez a súlyos kérdés pedig kiveri az eszünkből azt a még súlyosabbat: hogy ifjúságunk vallásos és erkölcsi gondozását nem szabad elhanyagolnunk.