Gwalther Rudolf gyászversei Szegedi Kis István és Méliusz Juhász Péter halálára

Jan-Andrea Bernhard: Gwalther Rudolf gyászversei Szegedi Kis István és Méliusz Juhász Péter halálára. In: Az Út 30.4 (2004), 169-181. pp.

Ebben a kis tanulmányban szeretném ezeket a nyomtatásban meg nem jelent gyászverseket bemutatni és a történelmi összefüggésekre rámutatni. Péter Miklós lelkipásztor-tanárnak mondok köszönetet a disztichonban írt gyászversek szakavatott magyar fordításáért.