Egyházi szemle

Makkai Sándor: Egyházi szemle. In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 109-112. pp.

Az első, megszokott, nagyon a szívünkhöznőtt és kétségtelenül történetileg indokolt felfogás, amely jelenleg teljes mértékben uralkodik is, az, hogy a mi egyházunk a magyar kisebbség kultúrájának s e kultúra hivatásos szervezetének, az iskolarendszernek őre, letéteményese és fenntartója. Az egyház e felfogás szerint oktató- és nevelőintézmény s mindenek felett nemzeti jellegű és kulturális tendenciájú tényezője a magyar kisebbség életének. A másik felfogás, amely néhol az előbbivel ellentétben, néhol párhuzamosan ű existál, abban mutatkozik, hogy az egyház vezetőinek és munkásainak figyelme és érdeklődése egyoldalúan az egyház jogi, kormányzati, administrációs és alkotmányos oldala felé fordul.