Belmisszió és iskolánkívűli népnevelés falusi gyülekezeteinkben

Tőkés József: Belmisszió és iskolánkívűli népnevelés falusi gyülekezeteinkben. In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 105-108. pp.

A belmissziói munka feladata az, hogy az Isten ígéjét az emberek lelkéhez közel vigye és az emberek életét az Isten igéjének befolyása alá helyezze. A keresztyén egyházban egységesen és egyetemesen kialakult szokás szerint az Isten igéje a templomban hirdettetik. Az egyházi tevékenységnek ez a középpontja és így minden munkának, melyet az egyház végez, e körül kell csoportosulnia és ezt kell kiegészítenie. Amikor az iskolánkívüli népnevelésről beszélünk és ezt a belmisszióval hozzuk kapcsolatba, ez alatt azt a munkát értjük, melynek szintén az üdvösségre való nevelés a célja, — az a célja, hogy az egyház tagjait egyenként istenfiúságra, összességükben pedig Isten népévé nevelje.