Dr. Csiky Gábor: Hiszek egy Istenben... Unitárius hitvallás

Imre Lajos: Dr. Csiky Gábor: Hiszek egy Istenben... Unitárius hitvallás. In: Az Út 8.1 (1926), 225-226. pp.

Hogy az unitárius egyházban, mely állandóan hangsúlyozza, hogy hívei szabad vallási meggyőződését nem korlátozza, most már a harmadik hitvallási írás jelenik meg, az idők jele, mely minden vallásos közösséget, egyházat és felekezetet hitének öntudatos bevallására előbb-utóbb kényszerít.