Az én szolgálatom. Tanári székfoglaló

Gönczy Lajos: Az én szolgálatom. Tanári székfoglaló. In: Az Út 8.1 (1926), 210-220. pp.

Milyen jó hinni, hogy az engem elhívó Isten és a bizalmukkal megajándékozó drága lelkek e koldus rongyokban is elfogadják a szerény, de tőlem egyedül kitelő ajándékot: alázatos hálámat, forró köszönetemet és hűséges felajánlkozásomat, melyet igaz lélekkel íme felkínálok.Az az irány is, amelybe e szolgálat betöltésére el kell indulnom, előre meg van szabva professzori megbízatásomban, amely két, sokszor egymástól messzire kígyózó ösvényből kell, hogy egyetlen úttá szélesedjék. Az egyik a tudományos-elméleti, a másik a gyakorlati-nevelői munka.