Riemer Roukema: Gnózis és hit a korai keresztyénségben. Bevezetés a gnoszticizmusba