Kiválasztottságtudat a két világháború közötti kisebbségi diskurzusban

Ez a tanulmány a két világháború közötti erdélyi társadalomelméletnek és politikai filozófiának korántsem kimerítő vizsgálatára vállalkozik.