Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1939–40. iskolai tanévről

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.