Dr. Nagy Antal Mihály lelkipásztor, teológiai tanár megjelent munkái