Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1906–1907-ik tanévről

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.