Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1903–1904-ik tanévről

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.