Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névtára az 1906-ik évre

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.