Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névtára az 1906-ik évre

N. N.: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névtára az 1906-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1906. 48. vol. 1-248

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.