Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névtára az 1905-ik évre

N. N.: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névtára az 1905-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1905. 47. vol. 1-284

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.