Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1904-ik évre

Ravasz László: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1904-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1904. 46. vol. 1-255

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.