Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1903-ik évre

Czirmay Zoltán: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1903-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1903. 45. vol. 1-261

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.