Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1902-ik évre

Czirmay Zoltán: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1902-ik évre. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1902. 44. vol. 1-188

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.